Programska oprema

Scientific služi vizualnemu 3D prikazovanju porazdelitve toplote iz različnih zornih kotov v napravi ali prostou. Prikaže se lahko po oceni tveganja samo določen odsek validiranega postopka. Z video posnetkom izdelana simulacija pripomore k boljšemu razumevanju temperaturnega procesa.

Scientific je dodatek programa ValSuiteTM.

Arborvitae

Vrhunska in najsodobnejša oprema za monitoring delcev v zraku, viabilnih kot neviabilnih mikroorganizmiv, termalno validacijo z brezžičnimi senzorji ter nadzora HVAC in industrijskih sistemov z regulacijskimi tipali

Stik z nami Podpora