Pravno obvestilo

Pravno obvestilo za prejemnike elektronske pošte

Družba Arborvitae d.o.o. Sončna pot 1, 4270 Jesenice, matična številka: 7086512000, ID za DDV SI55465498, je lastnica tega elektronskega sporočila skupaj z morebitnimi priponkami (v nadaljevanju: dokument). Dokument je poslovna skrivnost zaupne narave in je namenjen samo navedenemu naslovniku/naslovnikom. Če ste pomotoma prejeli ta dokument, vas prosimo, da o tem takoj obvestite pošiljatelja in mu dokument vrnete ter ga uničite. Prepovedana je vsaka nepooblaščena uporaba, razkritje, objava, kopiranje ali razširjanje tega dokumenta, njegovega dela ali vsebine. Družba Arborvitae d.o.o. ni odgovorna za spremenjen, preurejen ali ponarejen dokument. Opravljena so bila vsa potrebna preventivna dejanja za preprečitev okužbe tega sporočila z računalniškimi virusi, pošiljatelj zato ni odgovoren za morebitno izgubo ali poškodovanje podatkov kot posledico odpiranja tega sporočila ali priponk. Ni nujno, da to sporočilo odraža uradno stališče družbe.

 

Izključitev odgovornosti

  1. Povezave

Avtor ali lastnik ne odgovarja za kakršne koli vsebine drugih spletnih strani, ki so neposredno (preko povezav) ali posredno povezane s spletnim mestom. Odgovornost lahko nastopi izključno v primeru, ko je avtor ali lastnik seznanjen z nezakonitimi vsebinami in bi bilo tehnično možno in tudi sicer izvedljivo preprečiti, da bi uporabniki spletne strani dobili vpogled v te nezakonite vsebine. Za morebitno škodo, ki bi nastala z uporabo vsebine takšnih povezav, odgovarja izključno upravitelj spletne strani, nikakor pa to ni odgovornost njenega avtorja ali lastnika.

Ta določba velja za vse povezave, ki jih je navedel avtor ali lastnik na spletni strani, kot tudi za vnose tujih oseb v forumih, knjigah gostov in seznamih prejemnikov.

  1. Vsebina spletne ponudbe

Avtor ali lastnik v nobenem primeru ne prevzema odgovornosti za aktualnost, pravilnost, popolnost ali kakovost objavljenih podatkov. Zahtevki za nadomestilo gmotne ali negmotne škode, ki je nastala zaradi uporabe ali neuporabe ponujenih informacij oz. uporabe napačnih ali nepopolnih podatkov, so načeloma izključeni. Vse ponudbe so neobvezne in nezavezujoče. Avtor ali lastnik si pridržuje izključno pravico, da brez predhodnega obvestila spremeni, dopolni, izbriše dele strani ali celotno ponudbo ali začasno oz. dokončno ukine objavo.

Arborvitae

Vrhunska in najsodobnejša oprema za monitoring delcev v zraku, viabilnih kot neviabilnih mikroorganizmiv, ter nadzora HVAC in industrijskih sistemov z regulacijskimi tipali.

Stik z nami Podpora